VscPro
Navigacija u web shopu 2018-1-3 https://www.vsc-pro.com/navigacija-u-web-shopu/2128/blog/
Navigacija u web shopu 3 .  siječanj   2018 .

Navigacija u web shopu

Kvalitetno osmišljena navigacija vašeg web shopa, odnosno web sjedišta, je ključni faktor kod ostvarivanja konverzija. Da bi se ostvarila kvalitetna navigacija, potrebno je uložiti vremena i truda kako bi se vaša Internet trgovina dobro organizirala. Naglašavam, ovo je vrlo bitan dio koji je potrebno dobro osmisliti kako korisnici ne bi odustali od vašeg web sjedišta. Navigacija je ključni element na vašoj web lokaciji koji vašim korisnicima omogućuje pretragu bez poteškoća ili nepotrebnih klikova. Isto tako, to je način da svoje korisnike lagodno usmjerite do tražene informacije kako bi u konačnici ostvarili konverziju ili prodaju.

Ne postoji jedinstven izgled navigacije koji će odgovarati svakoj vrsti Internet trgovine. Ali postoje smjernice koje će olakšati da se navigacija organizira kvalitetno. Prije same organizacije navigacije, preporuka je izrada strukture weba. Ona će biti temelj za dobro osmišljenu kategorizaciju.

Česta je preporuka (ne i pravilo) da se osnovna navigacija svake Internet trgovine nalazi u gornjem horizontalnom nizu koja će prikazivati osnovne odjele vaše web ponude. Nadalje bi se ta ponuda trebala granati prema kategorijama u vertikalnom nizu vizualno istaknuta od ostalog sadržaja. Nazivi trebaju biti jednostavnog karaktera i pristupačni korisnicima za što lakše snalaženje.

Jednostavnost je jedino univerzalno pravilo kojeg se trebate držati kada granate kategorije u svojoj Internet trgovini. Pretrpavanje navigacije sa previše izbornika i/ili teksta će odvratiti od kupovine većinu korisnika. No, opet kako dobro organizirati web shopove sa vrlo velikim brojem različitih vrsta artikala? Mnogi naši korisnici su suočeni sa tim problemom. U tom slučaju korisnicima treba olakšati navigaciju putem filtriranja proizvoda koji se najčešće nalaze sa lijeve strane u vertikalnom nizu. Ovo je preporuka ukoliko imate 20 i više proizvoda po jednoj kategoriji. Filtriranje se može organizirati prema različitim atributima: poput brendova, veličini, prema vrsti korisnika (muško, žensko, dječje) i mnoge druge već prema izboru asortimana u web shopu.

Tražilica, koja se najčešće nalazi u gornjem desnom uglu naslovne stranice, je također jedan od osnovnih elementa koji je sastavni dio dobre navigacije. Omogućava korisniku da pomoću ključnih riječi dođe do željenog artikla.

Nakon ovih pojmova primarne navigacije, postoje i sekundarni. Najčešće se odnose na podatke o tvrtki, kontakt, česta pitanja i slično. Uglavnom se sekundarna navigacija nalazi u skroz gornjem dijelu naslovne na web sjedištu i manje je istaknuta od primarne navigacije.

Univerzalno pravilo za dobru navigaciju Internet trgovine ne postoji. Ali testiranja i statistike mogu pripomoći boljoj kategorizaciji svake web prodaje. Niste sigurni kako, pitajte nas!

Započnite brzo i jednostavno prodaju svojih proizvoda putem interneta!

Zatraži ponudu