VscPro
Provjera i nadzor internet trgovina 2017-2-14 https://www.vsc-pro.com/provjera-i-nadzor-internet-trgovina/89/blog/
Provjera i nadzor internet trgovina 14 .  veljača   2017 .

Provjera i nadzor internet trgovina

Ovih dana nam je upućeno dosta pitanja u vezi nove zakonske regulative koju je kroz projekat CRO e-com uvela Porezna uprava RH, a odnosi se na sustav praćenja i nadzora e-trgovine. Projekat vrijedan 200.000,00 eura ima u cilju, kako navode „zaštitu društva i financijskih interesa RH i EU kroz brigu za dosljednu primjenu poreznih propisa i poduzimanje mjera radi otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja poreznih utaja i prijevara“.

Obzirom da su inspektori već na terenu, te su i neke od naših korisnika već provjeravali, želimo vam još jedanput skrenuti pozornost na zakone kojima podliježe e-commerce poslovanje, te zakonske obaveze koje morate imati istaknute u svojoj internet trgovini.

• Puni naziv i svi obavezni podaci pravne osobe u čijem je vlasništvu internet trgovina

• Istaknuti Obrazac za jednostrani raskid ugovora

• Navedene Opće uvjete poslovanja

• Informacija o Zakonskom jamstvu trgovca za materijalni nedostatak proizvoda

• Jasan naputak o pisanju prigovora

• Cijene koje su istaknute u internet trgovini trebaju biti u skladu sa Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga. Jasno istaknite akcije, neke posebni uvjete ako postoje, te robu s greškom.

Tvrtka ili obrt u čijem je vlasništvu internet trgovina treba biti definiran kao gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe te pružanja usluge u trgovini. Pod djelatnosti treba registrirati trgovinu na malo preko pošte ili interneta i usluge informacijskog društva.

Isto tako, prema Pravilniku, trgovac mora osigurati odgovarajuće skladištenje robe i dužan je osigurati za tu robu skladište, te iz tih razloga mora podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta (nije potrebno ako nudite samo usluge). No, ukoliko će vaša djelatnost obavljati prodaju robe na način „drop ship narudžba“ (način prodaje u kojem prodavatelj ne drži robu na skladištu, nego nudi proizvode na svojoj internet trgovini, zaprima narudžbe od kupaca, te ih prosljeđuje direktno u tvornicu ili veleprodajni centar koji tada šalju robu direktno kupcu) nije potrebno podnositi navedeni zahtjev.

Pravna osoba u čijem je vlasništvu internet trgovina podliježe slijedećim zakonima:

Zakon o trgovini

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o elektroničkoj trgovini

Zakon o obveznim odnosima

Dobro provjerite i proučite ove uvjete i zakone kako bi sve bilo regularno u vašoj internet trgovini. Ovakvim uvođenjem detaljnijih provjera sigurni smo da će se s vremenom graditi i sve veće povjerenje u prodaju putem hrvatskih internet trgovina. A to nam je svima jedan od ciljeva poslovanja!

Započnite brzo i jednostavno prodaju svojih proizvoda putem interneta!

Zatraži ponudu