VscPro
Poziv na akciju u web shopu 2018-2-8 https://www.vsc-pro.com/poziv-na-akciju-u-web-shopu/2133/blog/
Poziv na akciju u web shopu 8 .  veljača   2018 .

Poziv na akciju u web shopu

Poziv na akciju u web shopu je ključan za ostvarivanje konverzija. U prvom redu za ostvarivanje narudžbi ali i za pretplatu na newsletter i slično. Poziv na akciju je osmišljen kako bi privukao korisnike da učine ono što se od njih očekuje. Dobro koncipiran poziv na akciju potiče korisnika na kupnju. Kako učinkovito angažirati kupca da ostvari željenu akciju u Internet trgovini?

Postoji nekoliko bitnih činjenica na koje treba obratiti pozornost. Elementi koje bi trebao sadržavati svaki poziv na akciju: definirana akcija koja se očekuje od korisnika, riječi kojima se opisuje poziv i dizajn. Kvalitetno osmišljen poziv na akciju bi trebao imati naglasak na hitnost, jer i dobro osmišljen marketinški pristup pozivu na akciju neće imati željeni efekt ako jasno ne definira što se od korisnika očekuje. Poziv na djelovanje je iznimno važan jer zadržava korisnike kod željenog proizvoda.

U tom segmentu je važno da budete izravni ali dopadljivi. Direktno naglasite korisnicima koji su benefiti kupovine u vašoj Internet trgovini, nemojte okolišati. Ako imate saznanja da su vaše cijene najpovoljnije na tržištu, naglasite to! Imate inovativne proizvode, pohvalite se korisnicima! Nemojte dozvoliti da korisnik sam istražuje te prednosti, jer bi mogao prilikom istraživanja ostvariti konverziju u konkurentnom web shopu.

Učinkovit poziv na akciju treba sadržavati kratke riječi i/ili rečenice. Upotrebljavajte aktivne riječi koje će pokazivati žurnost i time će kupac biti privučen da koristi gumb za akciju.

Treba pripaziti da su sve potrebne informacije na jednom mjestu i da se sve potrebne stvari lako pronađu. Olakšajte jednostavnije klikanje. Neka istraživanja pokazuju da korisnici više koriste gumb poziva na akciju ako je zaobljenih rubova od onih sa oštrim. Isto tako je važno da je gumb dovoljno velik kako se može nesmetano koristiti i na mobitelima. Važno je da je istaknut od ostalog dijela stranice kontrastnom bojom i dizajnom kako bi bio što bolje primjetan.

Korisnik treba jasno razumjeti poruku i mora znati što se od njega očekuje. Poziv na akciju mora biti osmišljen u skladu sa ciljanim korisnicima. Ponuđeni proizvodi trebaju biti jasno opisani i korisnici moraju znati sve što im je potrebno. Uspjeh ovisi o dobrom pozivu na akciju!

Izvor: The Social Ms

Započnite brzo i jednostavno prodaju svojih proizvoda putem interneta!

Zatraži ponudu