VscPro
Osnovni pojmovi optimizacije za tražilice 2017-11-21 https://www.vsc-pro.com/osnovni-pojmovi-optimizacije-za-trazilice/2123/blog/
Osnovni pojmovi optimizacije za tražilice 21 .  studeni   2017 .

Osnovni pojmovi optimizacije za tražilice

SEO (Search Engine Optimization) je proces koji obuhvaća više različitih metoda koje sustavno poboljšavaju rang na tražilicama. Proces je kompleksan i traži konstantan angažman stručne osobe. No, svatko tko se bavi web prodajom ili nekom web uslugom bi trebao biti upućen u neke osnove optimizacije za tražilice. Iz razloga što samim unosom podataka na dnevnoj razini, vi možete direktno utjecati na SEO.

Osnovnim znanjem iz SEO ćete poboljšati njegovu primjenu i primjenama iz osnova poboljšati rang artikala, kategorija i samog web shopa. Vjerujem da je to cilj svakog vlasnika web shopa, barem bi tako trebalo biti. SEO je pojam koji uključuje sve metode koje se koriste da bi se poboljšala vidljivost na tražilicama. Vidljivost se odnosi na organske rezultate u pretragama i ne uključuju rezultate plaćenih oglasa. Kada se izgradi snažna arhitektura web stranice sa jasnom navigacijom i dobrim korisničkim iskustvom, pomaže tražilicama brže i jednostavnije indeksiranje. Pritom se misli na slijedeće pojmove:

Relevantnost – tražilice pokušavaju uputiti korisniku najrelevantnije podatke prilikom njihove pretrage

Kvaliteta sadržaja – redovita objava korisnih članaka ili videozapisa koji će korisnicima biti od pomoći

Korisničko iskustvo – web lokacija treba imati jasnu i jednostavnu navigaciju sa relevantnim internim povezivanjem i srodnim sadržajem kako bi korisnik što prije i točnije došao do željenog rezultata

Brzina učitavanja web stranice – ovise o nizu faktora, od kvalitete servera na dalje

Kompatibilnost na zaslonima različitih uređaja – dizajn vaših stranica mora biti responsiv i samim tim optimiziran za bilo koju veličinu zaslona i uređaja

Internal linking – postavljanje linkova na relevantnim stranicama unutar jednog web mjesta

Authority – web stranica koja ima utjecaja je stranica kojoj korisnici vjeruju uz pomoć kvalitetnog sadržaja

Meta opisi i title tagovi – opise bi trebalo unijeti sažeto, relevantno i sa nekim pozivom na akciju dok je za title tag važan unos ključne riječi

Opis slika – ne zaboravite unijeti opis za svaku sliku koju objavljujete

Lokalni SEO – Prijavite se na Google My Business sa svim potrebnim podacima, jer u tom slučaju će se rezultati vašeg web mjesta prikazati korisnicima koji su u vašoj blizini.

Ovo je samo još jedan od kratkih uvoda u Search Engine Optimization. Naprosto želimo da vas što više uputimo u srodne faktore koji će poboljšati poslovanje i prodaju u vašim web shopovima.

Započnite brzo i jednostavno prodaju svojih proizvoda putem interneta!

Zatraži ponudu